Internationale Vrouwendag 8 maart 2022 - Vrouwen op de vlucht

Internationale Vrouwendag 8 maart 2022 - Vrouwen op de vlucht

Kun je je voorstellen dat je je thuisland moet verlaten vanwege oorlog of het behoren tot een etnische groep die wordt vervolgd? Misschien zwanger of met kinderen? We zijn diep getroffen door wat vrouwen die op de vlucht zijn voor geweld moeten doormaken en steunen daarom het UNHCR 's Women on the Run -initiatief op de 111e Internationale Vrouwendag op 8 maart.

82,4 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht, de meesten binnen hun eigen land. De helft van hen zijn vrouwen en meisjes. De huidige situatie in Oekraïne toont ons op drastische wijze hoe snel vluchten het laatste redmiddel kan worden om uit een zorgwekkende situatie te ontsnappen, zelfs in Europa. 68% van de ontheemden komt uit slechts 5 landen: Syrië, Venezuela, Afghanistan, Zuid-Sudan en Myanmar. In veel gevallen zijn het zelfs de vrouwen en meisjes die er het meest door worden getroffen. Zo was 80% van de binnenlandse ontheemden in Afghanistan in 2021 vrouw en kind.

85% van de vluchtelingen wordt op hun beurt opgevangen door lage-inkomenslanden. - Een feit dat de geïndustrialiseerde landen helaas niet graag erkennen.

Vluchtelingen die Europa bereiken, worden vaak geconfronteerd met een realiteit die heel anders is dan het 'beloofde land' waarop ze hadden gehoopt. Veel mensen komen terecht in vluchtelingenkampen zonder toestemming om te werken of de mogelijkheid om in de toekomst werkpapieren te krijgen. Voor velen eindigt deze reis in slavernij of seksuele uitbuiting door een gebrek aan andere mogelijkheden om in hun onderhoud te voorzien.

Niemand besluit vrijwillig te vluchten: vervolging en/of gewelddadige bedreigingen dwingen velen hun huis te verlaten, met verlies van geld en tijd en veel leed tot gevolg.

De omstandigheden op de vlucht zijn zorgwekkend: geseksualiseerd geweld, geen gevoel van veiligheid, geen hygiënische zorg en vaak dagenlang geen toegang tot voedsel.

De huidige COVID-19 situatie heeft de situatie helaas nog moeilijker gemaakt. Voor mensen die vóór de pandemie al aan de rand van de samenleving stonden of gevaar liepen, is de situatie de afgelopen twee jaar verslechterd. Zo is geweld tegen vrouwen in hun thuisland en daarbuiten toegenomen. De lagelonensector en het informele werk zijn als gevolg van de pandemie vaak volledig ingestort, met als gevolg dat veel vrouwen hun levensonderhoud zijn kwijtgeraakt.

Door de coronapandemie neemt ook de armoede in veel landen toe. Waar armoede toeneemt, nemen helaas ook gedwongen huwelijken, kinderarbeid en mensenhandel toe. Veel gevluchte meisjes over de hele wereld hebben hun opleiding moeten opgeven en zijn in plaats daarvan gaan werken.

Waarom vrouwen vluchten

Vrouwen zijn vaak om dezelfde redenen ontheemd als mannen: vanwege hun politieke overtuiging, geloof of het behoren tot een etnische of sociale groep. Vrouwen worden ook geconfronteerd met een aantal omstandigheden waardoor zij moeten vluchten die mannen niet hebben.

Vrouwenspecifieke redenen om te vluchten zijn onder meer seksuele uitbuiting, vrouwelijke genitale verminking, gedwongen huwelijken of huiselijk geweld.

De reis zelf brengt ook bijzondere risico's voor vrouwen met zich mee. Velen reizen met hun kinderen. Helaas is de toegang tot producten voor menstruatiehygiëne, luiers en dergelijke vaak problematisch. Zwangere vrouwen en zieken hebben geen toegang tot medische zorg.

Hulporganisaties spelen een zeer centrale rol door ervoor te zorgen dat zwangere vrouwen op de vlucht geboorteakten voor hun kinderen krijgen, zodat zij niet stateloos worden. De UNHCR zorgt ervoor dat vrouwen hun nationaliteit kunnen doorgeven aan hun kinderen en dat er in asielprocedures voldoende rekening wordt gehouden met de behoeften van vrouwen.

Ondanks al deze hindernissen tonen vrouwen en meisjes een grote veerkracht, inventiviteit en moed om deze problemen aan te pakken. In veel gevallen zijn zij degenen die de kracht vinden om niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van hun gezin weer op te bouwen.

UNHCR richt zich specifiek op de behoeften van vrouwen. Dit omvat het voorzien van veilige onderkomens en aparte sanitaire voorzieningen. Daarnaast organiseert UNHCR programma's om vrouwen en meisjes te helpen hun leiderschapsvaardigheden te verbeteren, barrières voor onderwijs te overwinnen en kansen te grijpen.

Wij willen dit belangrijke werk graag ondersteunen. En nu kun jij nu ook:

We doneren €1 per bestelling geplaatst op 8 maart aan de UNHCR om vrouwelijke vluchtelingen te steunen.

Als je rechtstreeks wilt doneren aan de officiële UNHCR-rekening, zijn hier hun gegevens (gevestigd in Oostenrijk):

UNHCR-rekening 0958 3600 300 via Bank Austria, BLZ 12000

IBAN: AT 3911 0000 95836 00300

BIC: BKAUATWW

Betalingskenmerk: "Women on the Run".